Tag: Zawarcie związku małżeńskiego

ślub konkordatowy
Porady ślubne, Przygotowania do ślubu

Ślub konkordatowy

Po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej oraz polskich władz możliwe stało się zawieranie ślubu konkordatowego. Czym jest? Jakie warunki należy spełnić, aby móc wstąpić w związek małżeński? Poniżej odpowiedzi na najważniejsze pytania. Czym jest ślub konkordatowy? Ślub konkordatowy to w pewnym sensie połączenie ślubu cywilnego z ślubem kościelnym. W […]