zaproszenia ślubne teksty
Zaproszenia ślubne

Wedle dawnego praojców zwyczaju

Wedle dawnego praojców zwyczaju
wiadomym czynimy, iż przyrzeczeni sobie
…i…
losy swe świętym Węzłem Małżeńskim związać pragną, co postanowiwszy,
niechybnie uczynią dnia … Roku Pańskiego ….., o ….. godzinie
w Kościele…
Przeto na Zaślubiny tudzież na Wesele
w …
wszystkich gości proszą, do których zacnego grona zaproszenie
Sz. P. …………………………….
za zaszczyt poczytują sobie.
A jeśli by dla, jakowych przyczyn obecności
Sz. P. na weselu niemożliwą była,
o powiadomienie Narzeczonych
do dnia ………….. pokornie prosimy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*